Kościół Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny
i św. Barbary


Sanktuarium Matki Bożej Skoszewskiej

Matka Boża Skoszewska
koronowana
15 sierpnia 1996 roku
Archidiecezja Łódzka

 width=

Najstarsza wzmianka pisana o Skoszewach pochodzi z 1386 roku. Dokument lokacyjny wydany został 26 sierpnia 1426 roku przez ówczesnego króla Władysława Jagiełłę. Król na prośbę Piotra Tłuka, dziedzica Strykowa, miecznika łęczyckiego, zezwolił mu lokować miasto w jego wsi Skoszewy na ziemi łęczyckiej. Miasto lokowane było na prawie magdeburskim. W okresie utraty przez Polskę państwowości znalazły się pod zaborem rosyjskim. Teren parafii był miejscem walk narodowo-wyzwoleńczych.
Kościół w Skoszewach istniał w drugiej połowie XIV wieku. Ze względu na brak dokumentu potwierdzającego powołanie parafii należy uznać, że istniejący czternastowieczny kościół pełnił również rolę parafii. Dopiero szesnastowieczne źródła pisane dostarczają nam trochę więcej informacji. Kościół był wówczas pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Pod względem administracyjnym parafia wchodziła w skład archidiakonatu łęczyckiego. W XVI wieku parafię tworzyło 10 wsi. Majątek parafii stanowiły dwa pola w mieście. Jedno z dworem plebana i ogrodem, gdzie znajdowała się winnica. W szesnastowiecznym mieście Skoszewy znajdowały się m.in. kościół, dwór dziedzica, karczma oraz szkoła. Kościół z 1750 roku, służył wiernym aż do 1914 roku, kiedy to w czasie działań wojennych spłonął. Rok później w jego miejsce ks. Kaczorowski wybudował kaplicę św. Barbary, w której umieścił uratowany z pożaru cudowny obraz Matki Bożej. Kolejny pożar w 1934 roku pochłonął wszystko. W kościele znajdował się cudowny, słynący łaskami obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Został namalowany w drugiej połowie XVI wieku. Prawdopodobnie wykonany został w Rzymie na polecenie papieża Grzegorza Wielkiego, który przekazał go do Konstantynopola cesarzowi bizantyjskiemu, a następnie trafił do wojewody łęczyckiego. Pod koniec XVI wieku ofiarowany został kościołowi w Skoszewach. Od początku XV wieku wierni odbywali tu pielgrzymki dziękczynno-błagalne.
Obecny kościół powstał w latach 1934–1936 w stylu neogotyckim. Ordynariusz łódzki – bp Wincenty Tymieniecki ufundował parafii skoszewskiej nowy obraz, który był wierną kopią spalonego. Kopia Cudownego Obrazu została wykonana w Rzymie. Jej autorką jest Maria Mrozińska. Obraz zdobiony był srebrnymi sukniami i pozłacanymi koronami. Poświęcił go w pałacu watykańskim Ojciec Święty Pius XI 8 października 1934 roku. Wprowadzenie obrazu do nowej świątyni nastąpiło podczas uroczystości jej konsekracji 20 czerwca 1936 roku. W marcu 1989 roku cenny wystrój został skradziony i nie udało się go odnaleźć. 15 sierpnia 1996 roku abp Władysław Ziółek w asyście biskupów dokonał koronacji obrazu, a 7 października 2002 roku prawnie ustanowił sanktuarium maryjne.

Stare_Skoszewy_04.jpg
Stare_Skoszewy_01.jpg
Stare_Skoszewy_08.jpg
Stare_Skoszewy_06.jpg
Stare_Skoszewy_02.jpg
Stare_Skoszewy_05.jpg
Stare_Skoszewy_17.jpg
Stare_Skoszewy_11.jpg
Stare_Skoszewy_14.jpg
Stare_Skoszewy_16.jpg
Stare_Skoszewy_13.jpg
Stare_Skoszewy_12.jpg
Stare_Skoszewy_10.jpg
Stare_Skoszewy_18.jpg
Stare_Skoszewy_19.jpg
Stare_Skoszewy_09.jpg